De Bridge Club Beek en BC ’t Roadhoes  organiseren samen een bridgecursus voor beginners.
het eerste deel van de cursus bestaat uit 12 lessen, die op de maandagavond plaatsvinden van 19.00 – 21.00 uur.
We starten op 29 januari 2024 bij Bridgeclub Beek  in het verenigingsgebouw De Stegen 35 in Beek voor de eerste 6 lessen. De volgende 6 lessen zijn  bij Bridgeclub ’t Roadhoes in de BMV aan de Musschenberg 26 in Spaubeek. De cursusleider is Jan Bijen.
De kosten bedragen € 85 per deelnemer.

Na de zomer komt er een vervolg van nogmaals 12 lessen plus een aan paar oefenavonden.

Om aan de cursus deel te nemen hoef je geen lid te zijn van één van beide clubs! Wel vragen we aan de cursisten de intentie te hebben om na de beginnerscursus lid te worden van één van beide clubs.
Opgeven kan per Email info@bridgeclubbeek.nl  of  secr.bcroadhoes@gmail.com
 Meer info in de leaflet


Bridge
is een populaire ‘denksport’. In Nederland zijn er een half miljoen mensen die bridgen. Bridge is een spel dat de hersenen fit houdt, maar het is ook uitstekend voor sociale contacten.
Bij beide bridgeclubs staat plezier in het bridgespel voorop!
De bridgeclubs hebben samen 130 leden. Er wordt het hele jaar door gebridged op de woensdagavond in Spaubeek en op de donderdagavond in Beek, dus ook in de zomermaanden.
Informatie over de beide clubs is te vinden op www.bridgeclubbeek.nl  en  https://11030.bridge.nl/

Nieuw leden zijn van harte welkom. Aanmelden via info@bridgeclubbeek.nl  of secr.bcroadhoes@gmail.com