Reglement  Clubkampioenschap  Bridge Club Beek 2022

 Competitievorm
Er wordt het hele jaar wekelijks gespeeld in meerdere lijnen. Als er onvoldoende paren zijn alleen in één lijn.
Dit betreft de reguliere speelavonden op de donderdagavond.

Uitslagen die meetellen voor het clubkampioenschap
Alleen uitslagen:

  • van de reguliere speeldonderdagavonden tellen mee
  • tellen mee als er in meerdere lijnen wordt gespeeld;
  • in de lijn A tellen mee;
  • van een vast paar tellen mee. Bij vervanging van één van de vaste partners telt de uitslag niet mee.

Minimale deelname
Een paar kan slechts clubkampioen worden indien het minimaal 10 keer per jaar  in de uitslagen is opgenomen die meetellen voor het clubkampioenschap; d.w.z. er gespeeld is in meerdere lijnen.

Telling
Kampioen wordt dat paar dat gemiddeld over het aantal keer dat gespeeld is in het betreffende jaar de hoogste score heeft. 2e het paar met de navolgende score; etc.
Geteld wordt van de eerste speelavond vanaf half januari tot half december.

Bekendmaking
De uitslag van het clubkampioenschap wordt half december bekend gemaakt.

Geschillen
Bij een geschil in de toepassing van dit reglement beslist het bestuur.