Wedstrijdreglement  competitie Bridge Club Beek 2018

Competitievorm
Er wordt vier maal per jaar een competitie gespeeld van vier bridgeavonden in de A- en de B-lijn.

Na iedere competitie van vier avonden promoveren de best scorende twee paren uit de B-lijn naar de A-lijn en de twee slechts scorende uit de A-lijn degraderen naar de B-lijn.

Het paar dat in de A-lijn over de vier competities gesommeerd de hoogste score haalt is clubkampioen van dat jaar.

Afmelden
Indien men op een competitiezitting niet aanwezig kan zijn, dient men zich vóór donderdag 16.30 uur af te melden en wel als volgt:

Bij voorkeur via de e-mail: j.noben@gmail.com

of telefonisch: 1) 0614604589  Mieke Vervoort  of  2) 0464372514 Jos Noben

Niet aanwezig zijn
Voor de zittingen waarbij men niet aanwezig is, krijgt men de gemiddelde score van de avonden die men wel aanwezig is, echter met een maximum van 52,5 %. Indien men de 1e zitting niet aanwezig is wordt een voorlopige score van 10% toegekend. Indien men meer dan twee zittingen mist krijgt men voor de derde gemiste zitting een nul. Het gemiddelde percentage wordt alleen toegekend indien men zich heeft afgemeld voor de betreffende drive.
Een paar dat de laatste avond niet speelt krijgt 10 procent extra aftrek. Deze extra aftrek geldt niet indien men voorafgaande aan de start van de betreffende competitie kenbaar maakt de laatste bijeenkomst niet aanwezig te zullen zijn.
Indien een paar een drive niet aanwezig is en zich ook niet heeft afgemeld voor die drive wordt voor die drive een percentage van nul procent toegekend.

Vervanging
Bij verhindering van de partner kan men toch deelnemen aan de drive door:

  1. het vormen van een combipaar met een clublid dat eveneens deelneemt aan de competitie en wiens partner ook verhinderd is. Dit mag maximaal twee keer met dezelfde persoon. Beide paren krijgen voor deze drive dezelfde score.
  2. samenspelen met een clublid dat niet deelneemt aan de competitie. Dit clublid  treedt dan op als invaller. Er mag slechts tweemaal met dezelfde invaller worden gespeeld. De deelnemer krijgt de score alsof hij of zij met zijn of haar eigen partner gespeeld zou hebben.

Van deze tijdelijke samenstelling van een paar dient eveneens op donderdag vóór 16.30 melding te worden gedaan op de wijze zoals hierboven aangegeven.

Op tijd aanwezig zijn
Deelnemers dienen 15 minuten voor aanvang van de drive aanwezig te zijn

Geschillen
Bij een geschil in de toepassing van dit reglement en overige geschillen de competitie betreffende beslist het bestuur.