De organisatie van onze bridgeclub bestaat uit een Bestuur en een Technische Commissie.

Voorzitter

Mieke Vervoort
Tel. 06-14604589
e-mail: erveha@ziggo.nl

Secretaris

Leonie Roebroek
Tel. 045-4052412
e-mail: froebroek@kpnmail.nl

Penningmeester

Jos Noben
Tel. 046-4372514
e-mail: j.noben@gmail.com
Banknr. NL94 ABNA 0468 604995

PR en cursussen

Jan Bijen
tel. 0653659600
e-mail: info@bridgeclubbeek.nl

Technische Commissie

Jos Noben, Paula Voncken, Nico Groot , Jan Bijen