Er blijkt te  weinig animo voor deelname aan de geplande bridge  cursus, die zou beginnen in september 2018.  Er wordt een poging gedaan om een cursus  te organiseren in januari 2019.